Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Kontrola studen

Na základě níže zveřejněného stanoviska vodoprávního úřadu nabídlo Město Slavičín, že na své náklady provede kontrolu vody ve studni, která je dle názoru místních úředníků nejvíce ohrožena. No, co na to říct, že by viděli, kudy putují spodní vodywink??? Nelze jednoznačně říct, kterou studnu a jak mohlo znečištění potoka Lukšínka kontaminovat, navíc studnu, kterou je město ochotno zkontrolovat, si její majitel nechal již dávno zkontrolovat, protože kdyby čekal, až se místní úředníci rozhoupají k činu, tak by se dočkal za měsíc, za dva, za tři a nebo taky nikdy.... No, tak si budeme dopisovat dál, je to hra, kterou vyhraje jen jeden....

Stanovisko MěÚ Luhačovice, odboru životního prostředí-vodoprávního úřadu


Opakovaný požadavek, bude podáno na MÚ zítra, tj. 16.8.2012:

 

 

 

 

                                                                                                         Město Slavičín

                                                                                    Osvobození 25

 

                                                                                    763 21  Slavičín

 

 

Ve Slavičíně dne 15.08.2012

 

Požadavek občanů na kontrolu nezávadnosti vody v soukromých studnách

 

 

     V odpovědi na náš požadavek ze dne 30.7.2012 (přikládám kopii s datem převzetí dne 30.7.2012, uvádíte datum doručení 31.7.2012, takže si nejsme jisti, zda nedošlo k záměně s jiným podáním) uvádíte, že Město Slavičín není vlastníkem ani správcem toku Lukšínka a nemá žádné relevantní údaje o znečištění tohoto toku. Zároveň uvádíte, že jste náš požadavek na kontrolu vody ve studnách předali Městskému úřadu v Luhačovicích, který již znečištění tohoto vodního toku ze dne 20.7.2012 řeší.

 

     Jsme si vědomi, že Město Slavičín není vlastníkem ani správcem tohoto toku, ale je 50-ti% vlastníkem skládky TKO Radašovy a také společníkem s 50-ti% vkladem ve firmě Skládka odpadů Slavičín s.r.o., která tuto skládku provozuje. To, že znečištění potoka Lukšínka pochází z provozu této skládky, je již k dnešnímu dni prokázáno a tato skutečnost je Městu Slavičín jistě známa. Vzhledem k podílu Města ve firmě provozující skládku TKO považujeme za povinnost Města zajistit, aby občané, žijící v těsné blízkosti skládky, měli jistotu, že není jejím špatným a nezodpovědným provozováním ohroženo jejich zdraví a že vodu ze svých studen mohou bez obav používat.

 

     Dalším pádným argumentem pro neodkladné provedení kontroly kvality vody ve studnách v blízkosti vodního toku Lukšínka je skutečnost, že p. Tomáš Havrlant, který zde má studnu, na své náklady nechal vodu z tohoto zdroje zkontrolovat a musel ji okamžitě přestat používat. Netvrdíme, že závadnost vody v jeho studni musí nutně souviset se znečištěním Lukšínky, ale pokud se jednoznačně neprokáže opak, oprávněně se domníváme, že tomu tak je. Kopii protokolu č. 41620/2012 ze dne 25.7.2012 příkládáme (příloha č. 1).

 

     Proto opakovaně požadujeme, aby Město Slavičín okamžitě a na své náklady zajistilo odběry vody ze studen občanů, kteří o to požádali (viz příloha 2)  a jejich kontrolu z hlediska zdravotní nezávadnosti. Jako zvolení zástupci nás, občanů Slavičína, máte dle našeho názoru povinnost udělat vše, co udělat lze, aby se předešlo poškození zdraví občanů města!

 

     

Příloha č.1-kopie Protokolu č. 41620/2012 ze dne 25.7.2012

Příloha č.2-kopie dopisu ze dne 27.07.2012 („Požadavek občanů…. „)

 

 

         ______________________________________________________________________________________________

 Původní požadavek na Město:

                                                                                                          Město Slavičín

 •                                                                                                 Osvobození 25

   

                                                                                                  763 21  Slavičín

   

  Ve Slavičíně dne 27.07.2012

   

  Požadavek občanů na kontrolu nezávadnosti vody v soukromých studnách

   

       Vzhledem k dosud nespecifikovanému znečištění potoka Lukšínka neznámou látkou požadují níže podepsaní občané města Slavičín, žijící v těsné blízkosti tohoto vodního toku, aby Město Slavičín provedlo na své náklady kontrolu nezávadnosti vody v soukromých studnách. Důvodem je obava občanů o jejich zdraví. 

   

  Jméno, příjmení            ulice, č.p.      voda ze studny              vlastnoruční podpis

                                                               užit./pitná

   

   

   

  …………………………………………………………………………………….

   

TOPlist