Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Zajímavosti

 


Desatero dobrého starosty z roku 1936 (vzpomínka na dobu, než socialisté-národní i internacionální-udělali nejen ze starostenství profesi i zlatý důl)

1. Důvěra občanů tě postavila do čela obce. Být prvním občanem je velké vyznamenání. Slib sám sobě na svou čest a svědomí, že tuto důvěru nezklameš!

2. Jsi starostou nejen těch občanů, kteří tě volili, ale i těch, kteří tě nevolili. Buď proto ke všem stejně vlídný a spravedlivý.

3. Stejně tak nerozlišuj při vykonávání svého čestného úřadu příslušníky různých politických stran, máš v nich spatřovat jen a jen občany.

4. Vynasnaž se podle sil a možností obce usnadnit život starým a chudým a práce neschopným příslušníkům obce.

5. Podporuj všechno, co napomáhá školství v obci. Nic lepšího nemůžeme přát svým dětem, ovšem kromě zdraví, než dobré vzdělání.

6. Nezapomínej na obecní knihovnu, která poskytuje ušlechtilou zábavu a vzdělání občanům.

7. Máš být upřímným přítelem všeho, co obec zkrášluje, zvelebuje a zlepšuje její zdravotní úroveň. Zasadit strom na správném místě znamená vykonat dobrý skutek.

8. Vynasnaž se osvojit si co nejdříve nejdůležitější právní a zákonné předpisy, abys nezapomněl nic, co by mohlo sloužit obci ku prospěchu.

9. Obecní majetek spravuj a nakládej s ním opatrněji a úzkostlivěji než se svým vlastním majetkem. Když prohospodaříš svůj majetek, bude to Tvoje škoda, ale když promrháš obecní, ztratíš čest.

10. Dávej obci pěkný příklad nejen dobrého starosty, ale také řádného občana v soukromém životě. Jediný tichý případ mívá větší cenu než spousta řečí a velké kázání!

(zdroj: www.svedomi.cz)


Odkaz na info o rekultivaci skládky v Luhačovicích s dotací z EU 66 milionů Kč.

http://www.luhacovice.com/cerven-2010/luhacovice-planuji-rekultivaci-nebezpecne-skladky-odpadu.html

Odkaz na stránky kompostárny Slavičín, zejména věta na úvodní straně je výstižná, hlavně pro ty z nás, co žijí poblíž

http://kompostarnaslavicin.webnode.cz/

 

Odkaz na jeden starší rozhovor týkající se kompostárny Slavičín:

http://stary.biom.cz/sborniky/bioodp99/03.html

 

Odkaz na výpis poskytnutých informací MÚ na dotaz jednoho z občanů (dotaz č. 3 se týká skládky)

http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mestsky-urad-slavicin/povinne-informace/poskytnute-informace-dle-zakona-106-1999-sb.html

(po kliknutí na tento odkaz je potřeba kliknout na "odpověď v PDF", to mě ještě nenaučilifrown). Ale hezky se to čte, jak nám tady znovu rozjeli skládku TKO, aby konkurovala skládce ve Smolině. Tam z toho mají určitě větší radost než my!

 

Odkaz na stránky firmy JOGA Luhačovice s.r.o., společníka firmy Skládka odpadů Slavičín s.r.o. (má zde 50% podíl)

http://jogaluhacovice.cz/cz-8-O_firme.html

Je to firma, která pořádá v Luhačovicích kongres o odpadech, docela by mě zajímalo, jestli tam účastníky školí, jak se likvidují odpadní vody ze skládky a berou je na exkurze na skládku Radašovy....

TOPlist