Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Místní rybářský svaz

MRS kontaktoval Město Slavičín ihned po zjištění původu znečištění potoka Lukšínka:

image

                                              Moravský rybářský  svaz

                                           Místní  organizace  Slavičín    

                                                               763 21   Slavičín

 

 

 

Měst.úřad Slavičín

 

Odbor životního prostředí

 

Ing.Slámečková

             

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Váš dopis:              Značky:               Ze dne:                     Naše značka:              Vyřizuje:                      Dne:                  

 -----------              ---------                ----------                   RČV MOSLAV         Janáč Z                         23.7.2012

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Věc: Znečištění toku

                                              

MRS MO Slavičín, žádá přešetření vypouštění odpadních vod ze skládky odpadů města Slavičín do vodního toku Říka.

Na vodním toku se projevilo vypouštění odpadních vod závadným zbarvením sedimentu,ještě dnes dobře viditelným a březích a porostu.Při místním šetření,které jsme provedli na základě oznámení,je patrné,že záchytná jímka byla vypuštěna do vodního toku.Jinak není možné si vysvětlit,že po týdenním deštivém počasí je jímka prázdná.Na místě nejsou stopy po vyvážení.Svědectvím členů MRS MO Slavičín a občanů města Slavičína bylo zjištěno,že to není ojedinělý případ (viz.skryté potrubí).Celá událost je zaprotokolována a fotodokumentace je připravena k předání orgánům ve správním řízení.Žádáme před předáním dokumentace ČIŽP o stanovisko město Slavičín.

                    

 

 

                                                                                                                Janáč Zdeněk

                                                                                                RČV MRS MO Slavičín

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Mob. 605 257 608                                                                                                         

e– mail  zjanac@centrum.cz

 

 

CHKO Luhačovice

archiv MRS Brno

 

 

A zde je reakce Města Slavičín, možná by si měli koupit Obchodní zákoník a přečíst si důkladně ustanovení o společnostech s ručením omezeným, pak by nepsali takové KRAVINY!

 

 

  •  
TOPlist