Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rozbory vody

PARAMETRY PODÍLEJÍCÍ SE NEJVÍCE NA ZNEČIŠTĚNÍ VODY V KONTROLNÍCH VRTECH:

Parametry stanovované u podzemních vod se porovnávaní s limitními hodnotami pro pitnou vodu (Sbírka zákonů č. 252/2004 Sb.)

CHSK Cr vypovídá o organickém znečištění vody. V porovnání s jinou skládkou, kde se tyto hodnoty pohybují kolem 10 mg/l, jsou tady 10-20 krát vyšší (viz příloha č.2 1/3)

Tenzidy jsou povrchově aktivní látky obsažené v čistících a pracích prostředcích (saponáty, mýdlo,...) a v podzemní vodě by se určitě vyskytovat neměly.

Hodnoty charakterizující obsah solí: -vodivost=konduktivita (tak je to uvedeno v tabulkách)

                                                                      (do 250 mikroS/cm-1)

                                                                      - chloridy (do 250 mg/l)

                                                                      - RAS (rozpust. anorg. soli)

Tyto hodnoty jsou zde také vyšší, než je přípustné.

NH4+ (amonné ionty)-zde je limit 0,5mg/l, opět je zde znatelné překročení.


 

Celkový fosfor- komentář k této látce naleznete zde http://www.iregistr.cz/node/25

Amoniakální dusík-komentár k této látce naleznete zde http://www.iregistr.cz/node/11

CHSK dichromanem-tak podle upozornění odborníka byl ten odkaz na jiné znečištění, tohle je jenom zjišťovací metoda (no, časem budu asi vědět všechno, i to, o co nestojím wink).

BSK-komentář k tomuto parametru naleznete zde http://www.iregistr.cz/node/26


Komentář k rozboru vzorků z 07/2012:

amoniakální dusík -fekální látka, pro ryby silně toxický, pri vysoké koncentraci jim spálí žábry. Při hodnotě 5mg/l se tok považuje za silně znečištěný.Běžně je naměřeno ve vodním toku 0,2-0,23 mg/l. Z toho vyplývá jednoduchý výpočet 674,96/0,23=2.934,6 krát překročen limit.

CHSK dichromanem - chemická spotřeba kyslíku. Parametr vody určující míru organického znečištění, jeho hodnota je mírou celkového obsahu organických látek ve vodě.

pH - běžně se pohybuje na hranici 7,2-8,2. Limit je 6,7-8,00.

celkový fosfor - zatím nikdo nevymyslel, jak ho z vody odbourat, nedokáže to žádná ČOV. Jeho hodnota se pouze sleduje. Hodnota 1,36 přesahuje limit.

BSK -biologická spotřeba kyslíku. Jde o parametr kvality vody a jeho hodnota znamená mikrobiální spotřebu kyslíku za 5 dní při 20 stupních celsia. Určuje míru organického (biologicky odbouratelného) zenčištění.

Procenta nejistoty znamenají nejistotu měření.

(vloženo s jistou úpravou ze vzkazu ze dne 23.08.2012 - deny).


Analýzy vzorku vody z vodního toku z vodního toku Lukšínka pod skládkou:

fyzikální a chemické ukazatele

ukazatel                      jednotka     hodnota   nejistota         SOP

celkový fosfor                 mg/l         1,36             5%            S-47 (ČSN EN iSO 6878)

amoniákální dusík          mg/l       674,96          7%             S-43 (ČSN ISO 5664)

CHSK dichromanem     mg/l       207,5            10%           S-49 (ČSN ISO 6060)

pH                                                    7,78              1%            S-01 (ČSN ISO 10523,2010)

BSK                                mg/l          3,9               12%           S/50 (ČSN EN 1899)

 

Analýzy vzorku vody z vodního toku Lukšínka nad skládkou:

fyzikální a chemické ukazatele

 ukazatel                      jednotka       hodnota    nejistota         SOP

celkový fosfor                 mg/l              <0,10         5%               stejné jako u vody  pod skládkou

amoniakální dusík         mg/l               <0,50        7%                                       "

CKSK dichromanem    mg/l               <15,0       10%                                      "

pH                                                          7,58           1%                                      "

BSK                               mg/l                <3,0          12%                                     "

 

 

 

Rozbory vody z jímky, potoka Lukšínka a také kontrolních vrtů a kalů z jímky za roky 2009,2010, 2011

 

  •  
TOPlist